ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΙΚΙΑΣ

«Η κατοικία είναι ο ναός της οικογένειας»
Le Corbusier, 1887-1965, Γαλλοελβετός αρχιτέκτονας.

Ασφάλεια Κύριας και Εξοχικής κατοικίας.

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε ακούσει από γνωστούς ,συγγενείς και φίλους φράσεις όπως: 
«Η ασφαλιστική δε με κάλυψε γιατί δεν είχα τον όρο κάλυψης Δάσους». 
«Σεισμός (με έχει υποχρεώσει η τράπεζα να το ασφαλίσω λόγω του δανείου που έχω πάρει…!!!)». 
«Πλημμύρησα από τις βροχές…!!!» 
«Με έκλεψαν μπήκαν στο σπίτι και μου δημιούργησαν τεράστιες ζημιές και μου έκλεψαν την τηλεόραση και πολύτιμα αντικείμενα που είχα». 
Με μεγαλύτερη συχνότητα από ότι στο παρελθόν ακούμε τους ανθρώπους να απογοητεύονται μη μπορώντας να καλύψουν τις ζημιές που προκλήθηκαν στο σπίτι τους, και πολλές φορές να βρίσκονται σε πλήρες αδιέξοδο, αφού οι κόποι ετών χάνονται σε μια μέρα μετά από μια ολική καταστροφή. 
Ως μεσολαβούντες είμαστε σε θέση να πραγματοποιήσουμε μία πλήρη έρευνα της Ελληνικής ασφαλιστική αγοράς και εντός 7 εργάσιμων ημερών ο μελλοντικός ασφαλιζόμενος θα μπορεί να έχει χωρίς να χρειαστεί επιπλέον εξέταση προσφορών τη ορθότερη και ακριβέστερη ασφάλιση της κατοικίας του βάσει πάντα των δικών του πραγματικών αναγκών με το καλύτερο ασφάλιστρο. 
Το μόνο που χρειάζεται είναι να κατεβάσει την επισυναπτόμενη αίτηση και να την συμπληρώσει με όσο περισσότερες γίνεται και να μας τη στείλει. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί κάτι από την επισυναπτόμενη αίτηση δε μπορούμε να στείλουμε ολοκληρωμένη προσφορά. Είναι λοιπόν απαραίτητο να συμπληρωθούν όλα τα πεδία.

Οι βασικοί νόμοι που διέπουν την ασφαλιστική σύμβαση του Κλάδου Αυτοκινήτου είναι ο Ν.489/76, όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 237/86 και ισχύει μέχρι σήμερα, κατά τον οποίο προβλέπονται οι βασικές διατάξεις «περί υποχρεωτικής ασφάλισης των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» και ο Ν.2496/1997 ο οποίος ρυθμίζει γενικά την ασφαλιστική σύμβαση.